Acties tegen Militarisme

Ontwapen!Op naar Nieuw Milligen

geplaatst op 19 02 2009 door ontwapen

Vanuit Amsterdam en Nijmegen wordt er vervoer naar Nieuw Milligen geregeld.
Iedereen uit andere delen van het land kan in ieder geval het
laatste stuk meerijden vanaf apeldoorn of amersfoort. daarvoor dient men zich te verzamelen op de stations
Amersfoort en Apeldoorn. Voor meer details en aanmeldingen kun je
mailen naar ontwapen(at)yahoo.com

19 februari 2009

Bezetting torens Nieuw Milligen

geplaatst op 13 02 2009 door ontwapen

Ontwapen! bezet torens op militair terrein Nieuw Milligen - actie tegen komst mobiele NAVO-luchtgevechtseenheid -

De actiegroep Ontwapen! houdt vandaag, vrijdag 13 februari, twee torens op het militaire terrein Nieuw Milligen op de Veluwe bezet. Aan de torens is een spandoek opgehangen met de tekst “60 jaar NAVO is meer dan genoeg; herover Nieuw Milligen; Zoek de DARS; Tot ziens op 21 maart”
De actie richt zich op de vestiging van een nieuw mobiel station voor luchtmachtoperaties van de NAVO op Nieuw Milligen, genaamd DARS.

13feb

DARS is een afkorting van “Deployable Air control centre, Recognised air picture production centre, Sensor fusion post”. Kort gezegd is het de nieuwe mobiele luchtruimbewakings- en bevelvoeringseenheid van de NAVO. De eenheid gaat luchtmachtoperaties binnen en buiten het grondgebied van de NAVO leiden en kan op afroep ingezet gaan worden. Een tweede eenheid wordt in Spanje gestationeerd.
DARS bestaat uit mobiele radars, een commandocentrale en een bijbehorende transportcomponent voor het vervoer. Uiteindelijk komen er 260 militairen uit diverse NAVO-landen bij te werken. Het systeem is in 2009 volledig operationeel geworden, maar zal pas enkele jaren later op volle sterkte zijn.

Met DARS wordt Nederland een belangrijke schakel bij toekomstige NAVO-luchtaanvallen, buiten het eigen grondgebied. Het systeem past bij de nieuwe naar buiten gerichte rol die de NAVO zichzelf aanmeet. Lag in de Koude Oorlog, althans officieel, de nadruk op bescherming van het eigen grondgebied, tegenwoordig treedt de NAVO vooral op als een agressieve imperialistische politieagent die overal ter wereld de westerse belangen beschermt en de macht van de westerse economische en politieke elite veilig stelt.

Op 21 maart zal Ontwapen!, in navolging van acties in diverse andere NAVO-landen, een openlijke actie ‘Ontmantel de DARS’ houden bij Nieuw Milligen. Actievoerders zullen dan op het terrein van de basis in Nieuw Milligen op zoek gaan naar dit station.

Diverse internationale acties tegen de NAVO dit jaar staan in het teken van het 60-jarig bestaan van dit militaire bondgenootschap. Terwijl de NAVO hierom begin april feest viert in Straatsburg, organiseren anti-militaristen een actiekamp, tegentop en demonstraties onder het motto ‘60 jaar NAVO, meer dan genoeg’.
Daarbij wordt op diverse aspecten van het bestaan van de NAVO gewezen. De NAVO betekent vooral bescherming van de belangen van de rijken, van het zeker stellen van toegang tot grondstoffen, energie en afzetmarkten, van het uitbreiden van de invloedssfeer van het kapitalisme en het handhaven van de enorme ongelijkheid in de wereld. Onder het mom van ‘humanitaire interventies’ en ‘terrorismebestrijding’ wordt militair geweld als een oplossing voor de problemen in de wereld gepresenteerd en worden miljarden euro’s over de balk gesmeten. De NAVO betekent ook het vasthouden aan illegaal kernwapenbezit, met mogelijk eerste gebruik als strategie, het opzoeken van de confrontatie met Rusland enzovoort.
Ontwapen! staat voor een wereld zonder militarisme, waar mensen in vrijheid en gelijkwaardigheid samen kunnen leven en zo min mogelijk macht over elkaar kunnen uitoefenen. En waar conflicten op een geweldloze manier opgelost of beheerst worden.

Ontwapen! is een samenwerkingsverband van diverse groepen en individuen uit de vredes- en anti-militaristische beweging. De groep voerde in het verleden akties tegen ondermeer wapenbeurzen, werving voor de krijgsmacht en de uitzending van Nederlandse militairen naar Afghanistan en Irak.

hou indymedia in de gaten voor extra aanvullingen op dit persbericht!

60 jaar NAVO: meer dan genoeg!

13 februari 2009

Info-Tour Nieuw Milligen

geplaatst op 07 02 2009 door ontwapen

De Herover Nieuw Milligen Info-Tour komt naar je toe dit voorjaar!

Tijdens deze infoavond zullen we ingaan op de 60 jaar NAVO, haar functie in het verleden, nu en in de toekomst. Er is aandacht voor de Nederlandse rol binnen de Navo/ de rol van de Navo binnen Nederland. Daarnaast zal een belangrijk gedeelte gaan over de aankomende actie op 21 maart waarbij we Nieuw Milligen willen heroveren. Er is aandacht voor de andere acties tegen de Navo en eventueel andere
antimilitaristische acties in het algemeen.”

Maandag 16 februari AMSTERDAM
om 20:30 tijdens de Universitaire Activisten Infoavond in de Kraakschool, Schoolstraat 4hs
www.universitaireactivisten.nl

Zaterdag 21 februari GENT
om 15.00 uur in tijdens de Vredesactie presentatie,
Alternatieve Boekenbeurs, De Centrale, Kraankindersstraat 2
users.telenet.be/aboekenbeurs

Maandag 23 februari UTRECHT
om 20.00 uur in het ACU, Voorstraat 71
www.acu.nl

Dinsdag 24 februari NIJMEGEN
om 19.30 uur in de Bijstand, Van Welderenstraat 104
www.debijstand.nl

Woensdag 4 maart LEIDEN
Om 21.00 uur aan de Lange Scheistraat 5

Donderdag 5 maart ZAANDAM
Om 21.00 uur aan de Sacornin Lohmanstraat 11
Om 19 uur Volxkeuken.

Vrijdag 6 maart DEN BOSCH
om 20.30 uur in Knoflook, Havendijk 3
knoflook.verenigingontspoord.org

Zaterdag 7 maart AMSTERDAM
Om 19.00 uur in de Bollox, Eerste Schinkelstraat 14-16
Met Maaltijdsoep vooraf.

Zondag 8 maart TILBURG
Om 20.00 uur in de Hall of Fame, St. Ceciliastraat 23

Maandag 9 maart DEVENTER
Om 19.30 uur aan de Rijkmanstraat 40

Woensdag 11 maart EMMEN
om 20.30 uur Huize Spoorloos, Wilhelminastraat 33
www.huizespoorloos.org

Woensdag 11 maart ROTTERDAM
om 20.00 uur Het Poortgebouw, Stieltjesstraat 27-38

Donderdag 12 maart SCHEVENINGEN
om 21.00 uur in de Piratenbar, Hellingweg 127

Donderdag 12 maart ZWOLLE
om 20.30 uur bij Jong autonoom, Blaloweg 2

Daarnaast komen er mogelijk nog avonden aan in Wageningen en heel misschien Maastricht, als mensen in hun dorp af stad een info-avond willen, mail gerust. Geïnteresseerden vanuit Groningen, een info-avond daar was niet haalbaar, geadviseerd wordt naar Zwolle of Emmen te komen.

7 februari 2009↑ Top