Acties tegen Militarisme

Ontwapen!


3 april: opruimingsactie kernwapens Volkel

Geplaatst op 13/01/2010 door ontwapen

Alle kernwapens de wereld uit!
12.30 uur – Hoofdpoort Vliegbasis Volkel

Op zaterdag 3 april 2010 organiseren Ontwapen! en Akties tegen
Kernwapens een manifestatie en actie bij kernwapenbasis Volkel in Noord-Brabant, in het kader van een internationale actiedag voor ontwapening. De jaarlijkse Paasmars voor Vrede en Ontwapening sluit zich hier bij aan. Na een bijeenkomst met sprekers en muziek aan de hoofdpoort, volgt een grootschalige ‘opruimingsactie’ op de basis.Ondanks jarenlange protesten liggen op Volkel nog altijd 20 Amerikaanse atoombommen opgeslagen. Nederlandse F16-piloten worden opgeleid om deze af te kunnen werpen in NAVO-verband. Mogelijk kernwapengebruik vormt een van de hoekstenen van het Strategisch Concept van de NAVO, dat zich in de eerste plaats richt op het beschermen van de belangen van de eigen lidstaten. Belangen die desnoods met geweld, tot de inzet van atoombommen aan toe, afgedwongen kunnen worden. Daarmee leveren deze kernwapens ook een bijdrage aan het in stand houden van armoede en ongelijkheid in de wereld. Een actie tegen de kernwapens op Volkel is dan ook tegelijkertijd een actie voor een eerlijkere welvaartsverdeling en meer mondiale solidariteit.

Volgens een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in 1996 is het inzetten van kernwapens een misdaad tegen de menselijkheid. Dreigen met inzet, waaronder ook het voorhanden ervan hebben valt, is eveneens gekwalificeerd als misdadig volgens het internationaal recht. Een ieder heeft het recht, zelfs de plicht, misdaden tegen de menselijkheid te voorkomen. Met de actie op 3 april bij Volkel zullen de deelnemers invulling aan deze plicht geven.

Laat de wereld zien dat er nog steeds mensen tegen het produceren, opslaan en gebruiken van massavernietigingswapens zijn (door welk land dan ook). Sluit je aan bij de manifestatie en/of de actie op zaterdag 3 april!

Dit is het moment om massaal deel te nemen aan een internationale actie in Europa met als eis: “Alle kernwapens de wereld uit!”. In alle Europese landen waar nog kernwapens gestationeerd zijn zal op 3 april actie gevoerd worden.
Het initiatief hiertoe werd genomen door de Belgische organisatie Vredesactie. In Nederland heeft Ontwapen!, in samenwerking met Akties tegen Kernwapens, de organisatie op zich genomen. De actie is tevens een vervolg op de burgerinspectie van het NAVO-terrein Nieuw Milligen in maart 2009, waar zo’n 100 activisten het gebied tijdelijk heroverden. In april van datzelfde jaar volgden massale protesten tegen de NAVO-top in Straatsburg, waar het 60-jarig bestaan van dit militair verbond geconfronteerd werd met stevige tegengeluiden. Deze acties laten zien dat er nog altijd mensen zijn die de geldverslindende oorlogsindustrie en het geloof in militaire oplossingen willen ombuigen naar een milieuvriendelijke industrie en naar conflictoplossing die de vrijheid en gelijkheid van mensen bevordert in plaats van vernietigt.

In mei vindt in New York de zogenaamde Review Conference van het Non-proliferatieverdrag (NPV) plaats. Daar wordt gesproken over de verdere uitvoering van dit verdrag dat rust op twee peilers: geen verdere verspreiding van kernwapens en complete nucleaire ontwapening, dus ontmanteling van alle bestaande kernwapens. Keer op keer blijkt dat met name de ‘officiële’ kernwapenstaten (VS, Rusland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en China) eenzijdige nadruk leggen op het tegengaan van verspreiding van kernwapens naar andere landen en nauwelijks stappen ondernemen richting ontwapening.
Ook de recente ontwikkelingen op dit gebied, zoals de belofte tot verregaande nucleaire ontwapening van president Obama, zijn verre van voldoende. Want ondertussen blijft kernwapeninzet een belangrijk onderdeel uitmaken van militaire doctrines van landen en bondgenootschappen die over deze wapens beschikken. Ook worden nog altijd nieuwe kernwapens ontwikkeld en geproduceerd. In 2008 werd 1000 miljard euro uitgegeven aan allerlei vormen van bewapening. Geld verspild, want duizenden levens verwoest in plaats van in kwaliteit verbeterd.

Eind februari zullen de posters en flyers voor de actie in april klaar zijn en zal er een ronde door Nederland zijn om mensen te informeren en te mobiliseren. Wil je materiaal ontvangen of een infoavond organiseren mail ons dan: ontwapen@yahoo.com
Op 3 april wordt busvervoer georganiseerd met opstapmogelijkheden in
Amsterdam, Den Bosch en Nijmegen. Houdt voor verdere praktische informatie de website van Ontwapen! in de gaten.

Voor meer informatie en actuele ontwikkelingen mbt kernwapens:
http://vredessite.nl/kernwapens/2009

1 Trackbacks/Pingbacks

  1. 17 09 10 11:17

    Ontwapen! | Juridische gevolgen na de Burgerinspectie Volkel 2010


Leave a Reply
↑ Top