Acties tegen Militarisme

Ontwapen!Ontwapen! Vliegbasis Volkel 28 september 2013

geplaatst op 01 05 2013 door ontwapen

TEVENS TEGEN DE MODERNISERING VAN DE KERNWAPENS

 

Op zaterdag 28 september 2013 organiseert Ontwapen! een aktie tegen de twintig Amerikaanse kernwapens op de militaire vliegbasis bij Volkel. We zullen die dag opnieuw duidelijk maken dat de kernwapens weg moeten. Dit doen we door de basis op te gaan. En dit kan op allerlei manieren, over het hek heen, er onder door, er dwars door.

Buitengebeuren
Hoewel er dit maal geen manifestatie wordt georganiseerd, zijn er ook zeker taken voor mensen die niet mee de basis op willen, maar wel met de aktie mee willen doen. Staan met spandoeken, een web weven op de weg voor de hoofdpoort (voor wie heeft: bollen wol en katoen meenemen), op eigen initiatief iets ondersteunends doen.

Er is een aantal redenen om weer in actie te komen:
- de VS werkt aan modernisering van de atoombommen in plaats van ontwapenen
- de juridische strijd moet doorgaan
- sowieso zijn kernwapens reden tot aktie, omdat het nodig blijft om te laten merken dat er nog altijd mensen zijn tegen het produceren, opslaan en gebruiken van massavernietigingswapens.

Praktisch
- We starten met de aktie om 13.00 uur bij de hoofdpoort van de basis.
- Bij voldoende deelname zorgen we voor busvervoer, tegen een vrijwillige bijdrage voor wie wat missen kan.
- Laat dus vooral even weten of je meedoet en gebruik wilt maken van de bus, via ontwapen@yahoo.com
- We melden de demonstratie bij de hoofdpoort aan bij de gemeente.
- Voor wie de juridische strijd wil aangaan valt het te overwegen om de kniptang mee de basis op te nemen en in beslag te laten nemen. Met dit feit van in beslagname kan je in de rechtszaak, indien nodig, hoger beroep instellen. In hoger beroep gaan is namelijk lang niet altijd meer mogelijk.

Modernisering van de atoombommen
In plaats te beslissen dat de kernwapens opgeruimd moeten worden, heeft de VS besloten om de Europese B61-bommen te moderniseren naar de B61-12 versie. Kosten: 12 miljard euro ($10bn).

Kassa voor wapenproducent Boeing
De huidige verouderde B61 bommen (nog altijd inzetbare wapens volgens de NAVO Strategie) zijn vrijevalbommen; afwerpen en dan maar zien waar deze terecht komt. De B61-12 is een geleide wapen, er kan ‘precies’ gemikt worden waar deze terecht komt. Inzet tegen steden is hierbij niet uitgesloten. Juist deze precisie maakt de bommen meer betrouwbaar en daardoor beter inzetbaar. De drempel voor inzet wordt daarmee verlaagd.

De B61 wordt ook gemoderniseerd om deze gereed te maken voor gebruik door de JSF, de beoogde opvolger van de F16. De regering heeft al laten weten dat de JSF de kernwapentaak zal overnemen.

Juridische strijd
De rechtbank te Den Bosch, en de rechterlijke macht in het algemeen, weigert volgens de wet recht te spreken. De rechterlijke macht volgt slaafs de bizarre uitspraak van de Hoge Raad (21 december 2001) dat je in voorkomend geval gerust kernwapens mag inzetten, zelfs tegen steden.
Dit is volkomen in strijd met 1. het oorlogsrecht, 2. het genocideverdrag en 3. de uitspraken die zijn gedaan in de na-oorlogse processen te Neurenberg.
Het is onmogelijk om B61 atoombommen in te zetten, zonder het oorlogsrecht te schenden, en ook genocide is bijna niet te vermijden.

Internationaal Gerechtshof
Op 8 juli 1996 heeft het Internationaal Gerechtshof inzake kernwapens geoordeeld dat de bedreiging met of het gebruik van kernwapens in het algemeen in strijd zou zijn met de regels van internationaal recht die van toepassing zijn gedurende gewapend conflict, en in het bijzonder met de beginselen en regels van humanitair recht.
Het Hof heeft echter geen definitieve conclusie kunnen trekken in verband met de rechtmatigheid daarvan in een extreme situatie van zelfverdediging waarin het overleven als zodanig van een staat op het spel zou staan.

Toelichting door Bedjaoui
De president van het Internationaal Gerechtshof, Bedjaoui, heeft in zijn toelichting op deze uitspraak o.a. gezegd:
“Ik kan niet genoeg de nadruk leggen op het feit dat het onvermogen van het Hof om verder te gaan dan bovengenoemde conclusie , op geen enkele wijze zo uitgelegd mag worden dat daardoor door het Hof de deur op een kier wordt gezet voor erkenning van de rechtmatigheid van bedreiging met of het gebruik van kernwapens”.

Bedjaoui stelt tevens dat indien iets door het internationaal recht niet uitdrukkelijk is verboden dat niet betekent dat het daarom is toegestaan.

Kernwapenarrest door Hoge Raad
Wat doet vervolgens de Hoge Raad der Nederlanden op 21 december 2001: die grijpt de constatering (in extreme situatie van zelfverdediging) wèl aan om de deur op een kier te zetten, zeg maar gerust ‘wagenwijd open’, en erkent wèl de rechtmatigheid van dreigen met of gebruiken van kernwapens.
Sterker nog: de Hoge Raad vind zelfs kernwapens op steden geoorloofd, zodat er geen enkel onderscheid gemaakt kan worden tussen militaire en burgerslachtoffers.
Bedjaoui : “…… dat het uiteindelijke doel van iedere actie die wordt ondernomen op het gebied van kernwapens altijd de nucleaire ontwapening zal blijven, dat dit geen utopisch doel meer is en dat het ons aller plicht is dit actiever dan ooit na te streven. …….”

Dan zijn er dit jaar nog twee momenten waarbij aktie wordt gevoerd tegen kernwapens:

Open Dagen Luchtmacht
Op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni houdt de luchtmacht de open dagen op de vliegbasis Volkel. Het thema is 100 jaar luchtmacht. Ook op deze dagen zijn aktivisten aanwezig om te protesteren. Ook hierover meer informatie op de website van Ontwapen!

6 en 9 augustus 2013
Dit wordt een aktie-4-daagse bij de voordeur van de Hoge Raad in Den Haag. Omdat deze Raad de schandalige uitspraak heeft gedaan dat er goede redenen kunnen bestaan om kernwapens in te zetten. Geprobeerd wordt om een gesprek te regelen met de voorzitter van deze Raad.

Voor meer informatie over de aktie: ontwapen@yahoo.com

Over de modernisering van de B61 atoombommen: http://blogs.fas.org/security/author/hkristensen/

Over de uitspraak van de Hoge Raad: www.rechtspraak.nl zoekterm: C99/355HR↑ Top