Acties tegen Militarisme

Ontwapen!Procesgang tuchtzaak tegen Meindert Stelling

geplaatst op 11 07 2014 door ontwapen

Klik hier voor een overzicht (pdf) van de procesgang in de tuchtzaak tegen advocaat Meindert Stelling.

Advocaat Meindert Stelling stuurt aan op vertrek deken Bas Martens

geplaatst op 19 05 2014 door ontwapen

Alphen aan den Rijn, 19 mei 2014 – Advocaat Meindert Stelling schrijft vandaag in een brief aan de raad van toezicht van de Haagse orde van advocaten, dat de voorzitter van die raad, deken Bas Martens, er goed aan zou doen om zijn functie neer te leggen. Stelling heeft aangifte wegens laster tegen de deken gedaan, omdat deze publiekelijk heeft uitgedragen dat Stelling zich struc­tureel zou misdragen in de rechtszaal. Hij zou vloeken en schelden en bovendien rechters beledigen. Stelling ontkent dit en wijst er op dat tegen hem nog nooit een klacht is ingediend wegens dergelijke gedragingen. Ook is hij nooit veroordeeld wegens belediging of een soortgelijk misdrijf.
Lees de rest van dit artikel…

Hoge Raad: Gebruik Volkel-kernwapens desnoods rechtstreeks tegen steden rechtens geoorloofd

geplaatst op 16 06 2013 door ontwapen

De ‘onofficiële’ bekendmaking door Lubbers en Van Agt dat in ons land permanent kernwapens aanwezig zijn, roept een aantal belangrijke politieke en juridische vragen op. En dan niet in de eerste plaats of onze voormalige minister-presidenten zich hiermee schuldig zouden hebben gemaakt aan het plegen van een ernstig strafbaar feit in de vorm van het schenden van een staatsgeheim, zoals thans door het OM in onderzoek zou zijn genomen.

Want de, ongetwijfeld weloverwogen, ‘dreiging’ die het OM daarmee boven de hoofden van deze twee laat hangen kan immers al op het eerste gezicht niet meer zijn dan megalomane grootspraak van dit instituut. Al is het alleen maar reeds omdat ook het OM zich zeer wel zal realiseren dat een strafrechtelijke vervolging van Lubbers en Van Agt, alsmede een daarop volgend strafproces, zonder meer zal kunnen leiden tot het verdere onthullingen over deze kernwapens en daarmee verbonden verwikkelingen, nu en in het verleden. Waar van officiële zijde immers niemand belang bij heeft, integendeel. Het OM zal dan ook, als puntje bij paaltje komt, dit risico bepaald niet willen nemen.
Lees de rest van dit artikel…

Ontwapen! Vliegbasis Volkel 28 september 2013

geplaatst op 01 05 2013 door ontwapen

TEVENS TEGEN DE MODERNISERING VAN DE KERNWAPENS

 

Op zaterdag 28 september 2013 organiseert Ontwapen! een aktie tegen de twintig Amerikaanse kernwapens op de militaire vliegbasis bij Volkel. We zullen die dag opnieuw duidelijk maken dat de kernwapens weg moeten. Dit doen we door de basis op te gaan. En dit kan op allerlei manieren, over het hek heen, er onder door, er dwars door.

Buitengebeuren
Hoewel er dit maal geen manifestatie wordt georganiseerd, zijn er ook zeker taken voor mensen die niet mee de basis op willen, maar wel met de aktie mee willen doen. Staan met spandoeken, een web weven op de weg voor de hoofdpoort (voor wie heeft: bollen wol en katoen meenemen), op eigen initiatief iets ondersteunends doen.

Er is een aantal redenen om weer in actie te komen:
- de VS werkt aan modernisering van de atoombommen in plaats van ontwapenen
- de juridische strijd moet doorgaan
- sowieso zijn kernwapens reden tot aktie, omdat het nodig blijft om te laten merken dat er nog altijd mensen zijn tegen het produceren, opslaan en gebruiken van massavernietigingswapens.

Praktisch
- We starten met de aktie om 13.00 uur bij de hoofdpoort van de basis.
- Bij voldoende deelname zorgen we voor busvervoer, tegen een vrijwillige bijdrage voor wie wat missen kan.
- Laat dus vooral even weten of je meedoet en gebruik wilt maken van de bus, via ontwapen@yahoo.com
- We melden de demonstratie bij de hoofdpoort aan bij de gemeente.
- Voor wie de juridische strijd wil aangaan valt het te overwegen om de kniptang mee de basis op te nemen en in beslag te laten nemen. Met dit feit van in beslagname kan je in de rechtszaak, indien nodig, hoger beroep instellen. In hoger beroep gaan is namelijk lang niet altijd meer mogelijk.

Modernisering van de atoombommen
In plaats te beslissen dat de kernwapens opgeruimd moeten worden, heeft de VS besloten om de Europese B61-bommen te moderniseren naar de B61-12 versie. Kosten: 12 miljard euro ($10bn).

Kassa voor wapenproducent Boeing
De huidige verouderde B61 bommen (nog altijd inzetbare wapens volgens de NAVO Strategie) zijn vrijevalbommen; afwerpen en dan maar zien waar deze terecht komt. De B61-12 is een geleide wapen, er kan ‘precies’ gemikt worden waar deze terecht komt. Inzet tegen steden is hierbij niet uitgesloten. Juist deze precisie maakt de bommen meer betrouwbaar en daardoor beter inzetbaar. De drempel voor inzet wordt daarmee verlaagd.

De B61 wordt ook gemoderniseerd om deze gereed te maken voor gebruik door de JSF, de beoogde opvolger van de F16. De regering heeft al laten weten dat de JSF de kernwapentaak zal overnemen.

Juridische strijd
De rechtbank te Den Bosch, en de rechterlijke macht in het algemeen, weigert volgens de wet recht te spreken. De rechterlijke macht volgt slaafs de bizarre uitspraak van de Hoge Raad (21 december 2001) dat je in voorkomend geval gerust kernwapens mag inzetten, zelfs tegen steden.
Dit is volkomen in strijd met 1. het oorlogsrecht, 2. het genocideverdrag en 3. de uitspraken die zijn gedaan in de na-oorlogse processen te Neurenberg.
Het is onmogelijk om B61 atoombommen in te zetten, zonder het oorlogsrecht te schenden, en ook genocide is bijna niet te vermijden.

Internationaal Gerechtshof
Op 8 juli 1996 heeft het Internationaal Gerechtshof inzake kernwapens geoordeeld dat de bedreiging met of het gebruik van kernwapens in het algemeen in strijd zou zijn met de regels van internationaal recht die van toepassing zijn gedurende gewapend conflict, en in het bijzonder met de beginselen en regels van humanitair recht.
Het Hof heeft echter geen definitieve conclusie kunnen trekken in verband met de rechtmatigheid daarvan in een extreme situatie van zelfverdediging waarin het overleven als zodanig van een staat op het spel zou staan.

Toelichting door Bedjaoui
De president van het Internationaal Gerechtshof, Bedjaoui, heeft in zijn toelichting op deze uitspraak o.a. gezegd:
“Ik kan niet genoeg de nadruk leggen op het feit dat het onvermogen van het Hof om verder te gaan dan bovengenoemde conclusie , op geen enkele wijze zo uitgelegd mag worden dat daardoor door het Hof de deur op een kier wordt gezet voor erkenning van de rechtmatigheid van bedreiging met of het gebruik van kernwapens”.

Bedjaoui stelt tevens dat indien iets door het internationaal recht niet uitdrukkelijk is verboden dat niet betekent dat het daarom is toegestaan.

Kernwapenarrest door Hoge Raad
Wat doet vervolgens de Hoge Raad der Nederlanden op 21 december 2001: die grijpt de constatering (in extreme situatie van zelfverdediging) wèl aan om de deur op een kier te zetten, zeg maar gerust ‘wagenwijd open’, en erkent wèl de rechtmatigheid van dreigen met of gebruiken van kernwapens.
Sterker nog: de Hoge Raad vind zelfs kernwapens op steden geoorloofd, zodat er geen enkel onderscheid gemaakt kan worden tussen militaire en burgerslachtoffers.
Bedjaoui : “…… dat het uiteindelijke doel van iedere actie die wordt ondernomen op het gebied van kernwapens altijd de nucleaire ontwapening zal blijven, dat dit geen utopisch doel meer is en dat het ons aller plicht is dit actiever dan ooit na te streven. …….”

Dan zijn er dit jaar nog twee momenten waarbij aktie wordt gevoerd tegen kernwapens:

Open Dagen Luchtmacht
Op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni houdt de luchtmacht de open dagen op de vliegbasis Volkel. Het thema is 100 jaar luchtmacht. Ook op deze dagen zijn aktivisten aanwezig om te protesteren. Ook hierover meer informatie op de website van Ontwapen!

6 en 9 augustus 2013
Dit wordt een aktie-4-daagse bij de voordeur van de Hoge Raad in Den Haag. Omdat deze Raad de schandalige uitspraak heeft gedaan dat er goede redenen kunnen bestaan om kernwapens in te zetten. Geprobeerd wordt om een gesprek te regelen met de voorzitter van deze Raad.

Voor meer informatie over de aktie: ontwapen@yahoo.com

Over de modernisering van de B61 atoombommen: http://blogs.fas.org/security/author/hkristensen/

Over de uitspraak van de Hoge Raad: www.rechtspraak.nl zoekterm: C99/355HR

Juridische gevolgen na de Burgerinspectie Volkel 2010

geplaatst op 17 09 2010 door ontwapen

3 april 2010 vond er een Burgerinspectie plaats bij Volkel om te protesteren tegen de daar aanwezige kernwapens en tegen de aanwezigheid van  kernwapens in het algemeen  (zie: http://ontwapen.puscii.nl/2010/01/3-april-opruimingsactie-kernwapens-volkel)

Zo’n 150 mensen deden mee aan de voor de poort bij Volkel gehouden manifestatie en een groot gedeelte van de manifestanten nam ook deel aande daaropvolgende burgerinspectie.Op die dag weren 33 activisten  gearresteerd, iedereen moest een identiteitsonderzoek ondergaan en daarna werd iedereen ook weer dezelfdedag vrijgelaten. Niemand kreeg een  dagvaarding of boete mee. In onzearrestantenondersteuningsupdate van 20 april 2010 noemden we al demogelijke consequenties voor de gearresteerde activisten (zie http://ontwapen.puscii.nl/2010/04/arrestantenondersteuningsupdate-volkel). Mensen die op naam bekend waren zouden een boete of dagvaarding thuisgestuurd kunnen krijgen.

Nu is bekend geworden dat het OM niet heeft stilgezeten en van plan is een aantal mensen te gaan vervolgen. Een persoon heeft in augustus een boete
thuisgestuurd gekregen, vanwege het betreden van een verboden terrein, en
afgelopen week zijn er bij een aantal activisten dagvaardingen binnen gekomen.  De aanklachten waar men van verdacht werd zijn oa bevinden op
verboden terrein en het vernielen van hekwerk. Deze mensen moeten op 25
november voor de politierechter verschijnen.

Onze vraag en onze oproep aan de deelnemers en gearresteerden van deze antimilitaristische actie is, of meer mensen een boete dan wel dagvaarding hebben gekregen. Zo ja, laat het ons dan weten. Heeft men een boete thuisgestuurd gekregen dan adviseren we jullie nog steeds niet te betalen, bij niet betalen krijg je uiteindelijk ook een dagvaarding thuisgestuurd. Er staat een team van advocaten klaar om iedereen tijdens een rechtszaak te ondersteunen.

Mochten mensen een dagvaarding hebben, laat het ons dan weten en neem
contact op met Meindert Stelling, de advocaat:
mr. M.J.F. Stelling
privé: Stationsstraat 21-C
2405 BL  Alphen aan den Rijn
tel: 0172 – 473687 / 06 – 38074678
Zo gauw hij een kopie van de dagvaarding heeft en een kopie van een
identiteitsbewijs, kan hij zich als je advocaat officieel stellen. Vergeet niet, als je hem post stuurt, om hem contactgegevens van jezelf te geven. Er zal voor de rechtszaak namelijk nog wel overlegd moeten worden.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, neem gerust contact met ons op, jehoeft de juridische nasleep van deze actie namelijk niet alleen doen.
Solidaire groet,
Arrestantensteungroep Volkel

‘Opruimingsactie’ kernwapens Volkel geeft duidelijk signaal af

geplaatst op 14 04 2010 door ontwapen

- meer dan 30 mensen gearresteerd bij poging vliegbasis te betreden

dpp_0080

De manifestatie en kernwapen-opruimingsactie bij Vliegbasis Volkel hebben zaterdag 3 april jl een duidelijk signaal afgegeven voor de verwijdering van de kernwapens uit Nederland en voor volledige nucleaire ontwapening. Meer dan 30 mensen zijn gearresteerd bij pogingen de basis te betreden om richting kernwapens te gaan. In totaal namen zo’n 150 mensen deel aan de actie.

Lees de rest van dit artikel…

Programma manifestatie

geplaatst op 30 03 2010 door ontwapen

Onderstaand het programma van de manifestatie bij kernwapenbasis Volkel, zaterdag 3 april.
En hier als handige printversie (PDF).

Lees de rest van dit artikel…

Deelnemersinfo en kaart van de basis

geplaatst op 30 03 2010 door ontwapen

Lees hieronder alvast de infotekst die zaterdag aan de deelnemers van de actie wordt uitgereikt. Bekijk de kaart van de basis, met de plekken van een aantal F16-hangars waaronder kernwapens liggen opgeslagen. En lees vooral ook de juridische info in de post hieronder.
Lees de rest van dit artikel…

Bussen naar Volkel

geplaatst op 14 03 2010 door ontwapen

Geef je nu op voor de bus naar de actie!

Bussen vanuit Amsterdam:

Bus 1 (nog een zeer beperkt aantal plaatsen):
10.00 uur – Veemarkt (Amsterdam Oost)

Bus 2:
9.15 uur – Victoria Hotel (tegenover Centraal Station) – Amsterdam
10.10 uur – Jaarbeurs-kant Centraal Station – Utrecht
11.00 uur – NS-station Den Bosch

Bus vanuit Nijmegen:

10.45 uur – Van Schaeck Matonsingel (weg tussen het Keizer Karelplein en het NS station, zo dicht mogelijk bij het station)

Geef je nu op: ontwapen@yahoo.com

Na afloop van de actie rijden de bussen weer terug. Via hetzelfde mailadres kun je ook flyers opvragen om te verspreiden.

Alle kernwapens de wereld uit!

Kom 3 april naar Volkel!

geplaatst op 14 03 2010 door ontwapen↑ Top