Acties tegen Militarisme

Ontwapen!Procesgang tuchtzaak tegen Meindert Stelling

geplaatst op 11 07 2014 door ontwapen

Klik hier voor een overzicht (pdf) van de procesgang in de tuchtzaak tegen advocaat Meindert Stelling.

Advocaat Meindert Stelling stuurt aan op vertrek deken Bas Martens

geplaatst op 19 05 2014 door ontwapen

Alphen aan den Rijn, 19 mei 2014 – Advocaat Meindert Stelling schrijft vandaag in een brief aan de raad van toezicht van de Haagse orde van advocaten, dat de voorzitter van die raad, deken Bas Martens, er goed aan zou doen om zijn functie neer te leggen. Stelling heeft aangifte wegens laster tegen de deken gedaan, omdat deze publiekelijk heeft uitgedragen dat Stelling zich struc­tureel zou misdragen in de rechtszaal. Hij zou vloeken en schelden en bovendien rechters beledigen. Stelling ontkent dit en wijst er op dat tegen hem nog nooit een klacht is ingediend wegens dergelijke gedragingen. Ook is hij nooit veroordeeld wegens belediging of een soortgelijk misdrijf.
Lees de rest van dit artikel…

Impressie schorsingszitting en pleitnota Meindert Stelling

geplaatst op 14 05 2014 door ontwapen

Gisteren, maandag 12 mei, diende de zitting over het verzoek van deken Bas Martens om een spoedschorsing van advocaat Meindert Stelling

Voor de snelle lezers: de uitspraak volgt over twee weken, het kan ook iets langer duren.
Er zijn ruim 30 brieven geschreven, waaronder een flink aantal organisaties.
Er waren ongeveer 50 mensen aanwezig bij de zitting.

In principe zijn dergelijke zittingen niet openbaar, maar als er geen bezwaar tegen was door Meindert Stelling, dan kon daar dit keer wel een uitzondering voor gemaakt worden. Zijn pleitnota is hier te lezen.

Na afloop van de zitting was het moeilijk lopen met kromme tenen, maar na een goed glas wijn trokken ze wel weer recht.

Lees de rest van dit artikel…

Hoge Raad: Gebruik Volkel-kernwapens desnoods rechtstreeks tegen steden rechtens geoorloofd

geplaatst op 16 06 2013 door ontwapen

De ‘onofficiële’ bekendmaking door Lubbers en Van Agt dat in ons land permanent kernwapens aanwezig zijn, roept een aantal belangrijke politieke en juridische vragen op. En dan niet in de eerste plaats of onze voormalige minister-presidenten zich hiermee schuldig zouden hebben gemaakt aan het plegen van een ernstig strafbaar feit in de vorm van het schenden van een staatsgeheim, zoals thans door het OM in onderzoek zou zijn genomen.

Want de, ongetwijfeld weloverwogen, ‘dreiging’ die het OM daarmee boven de hoofden van deze twee laat hangen kan immers al op het eerste gezicht niet meer zijn dan megalomane grootspraak van dit instituut. Al is het alleen maar reeds omdat ook het OM zich zeer wel zal realiseren dat een strafrechtelijke vervolging van Lubbers en Van Agt, alsmede een daarop volgend strafproces, zonder meer zal kunnen leiden tot het verdere onthullingen over deze kernwapens en daarmee verbonden verwikkelingen, nu en in het verleden. Waar van officiële zijde immers niemand belang bij heeft, integendeel. Het OM zal dan ook, als puntje bij paaltje komt, dit risico bepaald niet willen nemen.
Lees de rest van dit artikel…

Verslagje eerste rechtbankzitting Nieuw-Milligen actie

geplaatst op 18 11 2010 door ontwapen

Op 11 november 2010 moesten 4 mensen verschijnen bij de kantonrechter in Wageningen. Zij werden verdacht van het niet tonen van een identiteitsbewijs en van het betreden van verboden terrein. Dit alles in het kader van een demonstratie tegen de NAVO op 21 maart 2009 bij Nieuw Milligen. Per abuis had de rechter de verkeerde stukken meegenomen van huis. De goede stukken waren echter onderweg. De advocaat, Meindert Stelling, had al aangegeven enkele uren nodig te hebben voor zijn pleidooi. Hij zou namelijk een principieel verweer voeren. In dat kader wordt onder andere ingegaan op het oorlogsrecht, waarbij de NAVO aangemerkt wordt als een criminele organisatie. De officier van justitie had aanvankelijk gezegd dat 10 minuten per zaak voldoende zou zijn. Ter zitting zei de officier van justitie dat ze wel verstand heeft van artikel 461, maar niet van oorlogsrecht. Bovendien zou het helpen als ze de pleitnota van de advocaat vooraf zou kunnen bestuderen. Daar had Meindert Stelling geen problemen mee en hij overhandigde zijn pleitnota aan zowel de officier van justitie als de kantonrechter. De rechter en de officier van justitie vonden dat er meer tijd nodig is om recht te doen aan het verweer van de advocaat. Hij heeft zeker 3,5 uur nodig. Daarom werd besloten dat de rechtzaak op een ander tijdstip gedaan zou worden door dezelfde rechter. Het Openbaar Ministerie is vrij om een andere officier van justitie de zaak te laten doen. De advocaat en verdachten waren tevreden met deze zorgvuldige wijze van handelen. Wordt vervolgd…

Juridische gevolgen na de Burgerinspectie Volkel 2010

geplaatst op 17 09 2010 door ontwapen

3 april 2010 vond er een Burgerinspectie plaats bij Volkel om te protesteren tegen de daar aanwezige kernwapens en tegen de aanwezigheid van  kernwapens in het algemeen  (zie: http://ontwapen.puscii.nl/2010/01/3-april-opruimingsactie-kernwapens-volkel)

Zo’n 150 mensen deden mee aan de voor de poort bij Volkel gehouden manifestatie en een groot gedeelte van de manifestanten nam ook deel aande daaropvolgende burgerinspectie.Op die dag weren 33 activisten  gearresteerd, iedereen moest een identiteitsonderzoek ondergaan en daarna werd iedereen ook weer dezelfdedag vrijgelaten. Niemand kreeg een  dagvaarding of boete mee. In onzearrestantenondersteuningsupdate van 20 april 2010 noemden we al demogelijke consequenties voor de gearresteerde activisten (zie http://ontwapen.puscii.nl/2010/04/arrestantenondersteuningsupdate-volkel). Mensen die op naam bekend waren zouden een boete of dagvaarding thuisgestuurd kunnen krijgen.

Nu is bekend geworden dat het OM niet heeft stilgezeten en van plan is een aantal mensen te gaan vervolgen. Een persoon heeft in augustus een boete
thuisgestuurd gekregen, vanwege het betreden van een verboden terrein, en
afgelopen week zijn er bij een aantal activisten dagvaardingen binnen gekomen.  De aanklachten waar men van verdacht werd zijn oa bevinden op
verboden terrein en het vernielen van hekwerk. Deze mensen moeten op 25
november voor de politierechter verschijnen.

Onze vraag en onze oproep aan de deelnemers en gearresteerden van deze antimilitaristische actie is, of meer mensen een boete dan wel dagvaarding hebben gekregen. Zo ja, laat het ons dan weten. Heeft men een boete thuisgestuurd gekregen dan adviseren we jullie nog steeds niet te betalen, bij niet betalen krijg je uiteindelijk ook een dagvaarding thuisgestuurd. Er staat een team van advocaten klaar om iedereen tijdens een rechtszaak te ondersteunen.

Mochten mensen een dagvaarding hebben, laat het ons dan weten en neem
contact op met Meindert Stelling, de advocaat:
mr. M.J.F. Stelling
privé: Stationsstraat 21-C
2405 BL  Alphen aan den Rijn
tel: 0172 – 473687 / 06 – 38074678
Zo gauw hij een kopie van de dagvaarding heeft en een kopie van een
identiteitsbewijs, kan hij zich als je advocaat officieel stellen. Vergeet niet, als je hem post stuurt, om hem contactgegevens van jezelf te geven. Er zal voor de rechtszaak namelijk nog wel overlegd moeten worden.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, neem gerust contact met ons op, jehoeft de juridische nasleep van deze actie namelijk niet alleen doen.
Solidaire groet,
Arrestantensteungroep Volkel

Anti-navo actie 2009 (Nieuw-Milligen): Juridische update 4!

geplaatst op 15 06 2010 door ontwapen

Breek de navo, te beginnen in Nieuw-Milligen!

(het juridisch vervolg zoveel)


Het is even stil geweest op het juridische front nav de anti-navo bestorming in maart 2009, maar het lijkt erop dat er toch weer iets nieuws staat te gebeuren.

We hebben namelijk van drie activisten gehoord dat ze een dagvaarding hebben mogen ontvangen van het OM in Apeldoorn voor 12 augustus van dit jaar. Wederom weer drie nieuwe mensen met een dagvaarding van de ongeveer 40 arrestanten. Dit keer zijn het wel drie mensen die al eerder in mei 2009 een aantal transactievoorstellen hadden gekregen.


Omdat we zelf een beetje de draad kwijt waren door het geknoei van justitie: maar een paar mensen boetes sturen, dan een andere persoon dagvaarden, dan de dagvaarding weer intrekken, dan weer anderen dagvaarden, dan die dagvaardingen weer intrekken, dan … , kunnen we ons voorstellen dat andere mede-activisten het ook niet helemaal meer kunnen volgen. Daarom hebben we alles nog maar eens op een rijtje gezet.

Zaterdag 21 maart was uitgeroepen tot internationale actiedag tegen de Navo, oa als een soort opwarmertje voor de grote protesten tijdens en tegen de Navo-top in Straatsburg. Ook in Nederland voerden we actie en wel bij de toen nog onbekende Navo-basis Nieuw-Milligen (http://www.indymedia.nl/nl/2009/03/58144.shtml). Het was een leuke, goede en inspirerende actiedag en 4 activisten konden daadwerkelijk het terrein voor korte tijd terug heroveren van defensie. Wel werden er die dag uiteindelijk tussen de 35 en 40 activisten opgepakt, maar ook dezelfde dag weer vrijgelaten. Ondanks dat we onszelf ruim van de voren hadden aangekondigd (http://www.indymedia.nl/nl/2009/02/57637.shtml), waren de autoriteiten niet voorbereid op zoveel arrestanten. Het was een chaos op het politiebureau, sommigen activisten waren niet eens ingeboekt en uiteindelijk wilden de autoriteiten erg snel van ons af.

Daarna werd het wachten op de juridische gevolgen en kregen we te maken met een nog grotere chaos en besluiteloosheid bij het juridisch parket in Apeldoorn:

 • halverwege mei 2009: 7 van de ruim 35 arrestanten krijgen een transactievoorstel thuisgestuurd, variërend met aanklachten als: het bevinden op verboden terrein, het niet tonen ID en/of baldadigheid op de openbare weg. Niemand besloot te betalen, maar te blijven wachten op de dagvaarding. En toen bleef het stil bij het OM.

 • Tot halverwege augustus 2009: een persoon van de 7 mensen die een transactievoorstel hadden gekregen, kreeg er nog eentje maar dan vanwege een vermeend ander strafbaar feit.

 • Na een aantal maanden kregen we weer een bericht van een activist die vertelde een dagvaarding voor 21 januari 2010 te hebben ontvangen. Ze hoorde echter niet bij de eerste 7 activisten die al een transactievoorstel hadden gekregen. Euhm vreemd, zou het OM dan nu toch eindelijk een aantal activisten voor de rechter gaan dagen?

 • We deden dus weer een juridische update de deur uit en verder was het wachten op bericht van andere activisten dat zij ook gedaagd waren. Van activisten hoorden we niets, wel van het OM die een dag voordat de rechtszaak zou dienen de zaak zelf weer introk.

 • Dus werd het weer wachten, maar op actiefront zaten we natuurlijk niet stil. Er werd ook weer gewerkt aan een nieuwe anti-militaristische actie tegen kernwapens en de Navo. Misschien dat daarom het OM bedacht had om begin februari weer twee mensen te dagvaarden om op 18 maart voor de rechter te verschijnen? Dit keer betrof het een persoon die wel al in mei 2009 een transactie-voorstel heeft mogen ontvangen, daarnaast weer een heel andere activist.

 • Maar ook deze rechtszaak ging niet door, een week ervoor werd de zaak alweer ingetrokken. Vragen van onze advocaat Meindert Stelling om nou eens een keer over de brug te komen en duidelijkheid te scheppen, mochten niet baten. Het OM in Apeldoorn wist nog steeds niet wat ze aan het doen was.

 • En nu hebben weer drie mensen een dagvaarding mogen ontvangen om op 12 augustus voor de rechter te verschijnen. Dit keer zijn het drie mensen die in mei 2009 al een transactievoorstel hadden gekregen, maar het is niet een van de personen die al eerder een dagvaarding heeft mogen ontvangen. Snapt u het nog?

Dus is het weer afwachten, afwachten of de andere mensen die al eerder een transactievoorstel hebben gehad, nu een dagvaarding krijgen, afwachten of de mensen die al eerder een aangekondigde rechtszaak hadden, nu weer een rechtszaak hebben en afwachten of nu eindelijk andere activisten ook duidelijkheid krijgen. Of dat het OM de geest krijgt en zichzelf gewoon buiten spel zet, zichzelf opheft, niet meer bezig blijft een chaotische praktijk te voeren. Natuurlijk zijn er nog wel veel meer politieke redenen, naast dit hierboven genoemde praktisch relaas van onprofessionaliteit van het OM, waarom deze rechtsorde maar eens opgeruimd moet worden. Dat die lui daar gewoon iets nuttigs met hun leven gaan doen!

Bij deze ook een oproep van ons aan alle activisten die 21 maart 2009 hebben meegedaan, om contact met ons of de advocaat op de nemen als je een dagvaarding hebt. We kunnen adviseren wat de te volgen stappen kunnen zijn en Meindert Stelling staat nog steeds paraat om ons in de rechtszaak te verdedigen. Mocht het toch ooit eindelijk tot een rechtszaak komen, en we zijn zelf nog niet klaar met de opruiming. Heb je andere juridische vragen en/of opmerkingen dat zijn we altijd via mail te bereiken.

Solidaire Groet,

Ontwapen!

De vorige juridische updates:

Arrestantenondersteuningsupdate Volkel

geplaatst op 20 04 2010 door ontwapen

Het is al weer enkele weken geleden dat de Acties Tegen kernwapens/Ontwapen!-actie bij Volkel plaats vond. Tijd voor een kleine update en oproep:

Op deze dag zijn er uiteindelijk 33 mensen gearresteerd, waarvan een tiental mensen anoniem konden blijven. Ondanks dat de autoriteiten van de actie op de hoogte waren en de zaken zo hadden voorbereid dat de arrestanten snel procedureel “verwerkt” konden worden, was er wederom van enige chaos bij de autoriteiten sprake.

En net als vorig jaar bij Nieuw-Milligen is iedereen zonder dagvaarding of boete op straat gezet. Alsof men heel snel van deze lastige, kritische vredesactivisten en anti-militaristen af wilde.
Momenteel is het juridische gevolg voor de gearresteerde activisten dus niet echt duidelijk. Mogelijk dat bij de mensen die met naam en adres bekend zijn later nog een transactievoorstel of dagvaarding in de bus valt.

- Mochten mensen uiteindelijk een transactievoorstel in de bus krijgen, dan wordt geadviseerd deze niet te betalen. Maar de zaak eerst voor de rechter te brengen ter toetsing. De advocaten van het Tribunaal voor de Vrede staan te popelen om iedere activist juridisch bij te staan.
- Mochten mensen een dagvaarding in de bus krijgen, neem dan contact op met Ontwapen! of Arrestantengroep Volkel.
We kunnen dan mensen van advies voorzien, welke de volgende stappen kunnen zijn die je kan ondernemen. Ook als je een transactievoorstel hebt gekregen, laat het ons dan weten.

We willen elke activist zo goed als het kan ook in de juridische nasleep van de actie bij Volkel ondersteunen.

Arrestantengroep Volkel

contact: info(ad)arrestantengroep.org of ontwapen(ad)yahoo.com

Arrestantenondersteuning op 3 April in Volkel

geplaatst op 29 03 2010 door ontwapen

Nog een paar dagen en dan is het zover en start de opruimingsactie met manifestatie aan de poorten van Volkel. Omdat er die dag ook mensen gearresteerd kunnen worden is er een arrestantengroep paraat voor advies en juridische ondersteuning.

 • Voor deze dag zijn de advocaten van het Tribunaal voor de Vrede bereid gevonden om juridische bijstand te verlenen. Vraag deze dag naar Erik Hummels uit Zeist: 030-6932763. Onthoud deze naam, je kunt ze nodig hebben!

 • De arrestantengroep Volkel is voor deze dag en de dagen erna, totdat iedereen vrij is, te bereiken op 06-11269301. Onthoud ook dit nummer, schrijf het ergens op je arm!

 • Ook bij de manifestatie zal er bij het informatiepunt arrestantengroep (AG) ter plekke zijn voor advies.

 • Via de mail zijn we te bereiken op info(ad)arrestantengroep.org

64465

Hieronder volgt een lijst met je rechten in de bak, maar allereerst een aantal andere punten. Lees de rest van dit artikel…

Anti-navo actie 2009: Juridische update 3!

geplaatst op 10 01 2010 door ontwapen

Breek de Navo, te beginnen in Nieuw Milligen.

( Het juridisch vervolg, deel 3)

Eind November hadden we onderstaande juridische opdate 2 op internet gezet. We hadden namelijk vernomen dat iemand was gedagvaard vanwege de anti-militaristische actie op 21 maart 2009. In deze update hadden we de oproep gezet, dat mensen ons konden contacteren als men meer dagvaardingen had ontvangen. Tot op heden hebben we niets gehoord.
Lees de rest van dit artikel…↑ Top