Acties tegen Militarisme

Ontwapen!


Arrestantenondersteuning op 3 April in Volkel

Geplaatst op 29/03/2010 door ontwapen

Nog een paar dagen en dan is het zover en start de opruimingsactie met manifestatie aan de poorten van Volkel. Omdat er die dag ook mensen gearresteerd kunnen worden is er een arrestantengroep paraat voor advies en juridische ondersteuning.

 • Voor deze dag zijn de advocaten van het Tribunaal voor de Vrede bereid gevonden om juridische bijstand te verlenen. Vraag deze dag naar Erik Hummels uit Zeist: 030-6932763. Onthoud deze naam, je kunt ze nodig hebben!

 • De arrestantengroep Volkel is voor deze dag en de dagen erna, totdat iedereen vrij is, te bereiken op 06-11269301. Onthoud ook dit nummer, schrijf het ergens op je arm!

 • Ook bij de manifestatie zal er bij het informatiepunt arrestantengroep (AG) ter plekke zijn voor advies.

 • Via de mail zijn we te bereiken op info(ad)arrestantengroep.org

64465

Hieronder volgt een lijst met je rechten in de bak, maar allereerst een aantal andere punten.

 • De manifestatie op deze dag is gewoon aangemeld en het is niet verboden. Iedereen kan dus deelnemen aan deze manifestatie. Wel mogen we er vanuit gaan dat er voor deze dag een speciale noodverordening zal zijn, waar iedereen geacht wordt zich aan te houden. Mogelijk staat erin dat de activisten zich maar binnen een bepaald gebied mogen ophouden, dat ze niet door/over het hek mogen klimmen om de basis op te komen en/of dat men geen bepaald gereedschap als knipscharen bij zich mag dragen om zich gemakkelijk toegang te verschaffen naar het terrein, etc.

  Houd hier dus rekening mee als je bepaalde plannetjes hebt. Bedenk goed op voorhand wat je wil doen met je groepje dan wel buddy.

 • Houd er rekening mee dat met deze noodverordening de politie de ID-plicht kan misbruiken om mensen al eerder preventief van straat te plukken. Bedenk dus van te voren hoe je hier mee omgaat.

  Als je bijvoorbeeld besluit niet je ID mee te nemen, zorg dan dat er iemand bij je thuis is die weet waar deze ligt. Dat je je ID na overleg met de advocaat alsnog kan laten brengen door je thuisfront.

 • Om het werkbaar te houden voor de AG is het fijn als affinitygroepjes van te voren als het mogelijk is een centraal contactpersoon bij het thuisfront heeft geregeld, die ook allerlei belangen kunnen behartigen van de deelnemende activisten, als ze gearresteerd zijn.

 • Tegenwoordig heb je al recht op het zien van je advocaat voor je eerste verhoor bij de politie, ga hier echter verstandig mee om. Als je niks te melden hebt tijdens het verhoor heb je natuurlijk ook geen adviespraatje nodig van de de advocaat dat je niet moet verklaren. Vraag alleen bij bijzonderheden, incidenten bij arrestatie of als ze je in verzekering hebben gesteld.

 • Informeer jezelf ook goed over je juridische rechten voordat je actie gaat voeren, via www.arrestantengroep.org. Hieronder volgt een kort arrestantenpamflet over wat je moet weten als je gearresteerd wordt:

_____________________________________________________________________________________________________

Gearresteerd? Dit moet je weten!

Opgepakt? Rechten in de Bak!

De arrestantengroep zal tijdens deze actie paraat zijn, op het nummer: 06-11269301

Je gaat straks deelnemen aan een manifestatie en actie, waar ook politie op af zal komen, dus let goed op elkaar. Als er mensen gearresteerd worden, let dan goed op hoe ze eruit zien, wat er gebeurt, waar ze worden opgepakt enz. en geef dit door aan de arrestantengroep. Mochten arrestaties vallen, dan is het wel handig om van het volgende op de hoogte te zijn:

 • Je hebt het recht om je naam NIET te noemen, wat de smeris ook zegt, zelfs na de invoering van de id-toonplicht heb je nog het recht om anoniem te blijven.

 • VERKLAAR NOOIT IETS OVER JEZELF OF OVER ANDEREN!!

 • De politie is verplicht je te vertellen waarvoor je bent gearresteerd.

 • Als je gearresteerd bent kan de politie je 6 uur vasthouden, je fouilleren en al je persoonlijke spullen afnemen. Als je jouw naam niet noemt kan de politie je nog 6 uur extra vasthouden voor onderzoek naar je identiteit, als je verdacht wordt van een overtreding. De politie is dan gerechtigd om foto’s en vingerafdrukken te nemen. (NB. De tijd tussen 12 uur `s nachts en 9 uur `s ochtend telt niet mee.)

 • Je hebt recht op je eigen advocaat, daar moet je zelf om vragen! Je hebt het recht je eigen advocaat te spreken, ook voordat de politie je voor het eerst gaat verhoren. Vanaf het moment dat je om je advocaat hebt gevraagd en deze is ingelicht, moet hij of zij 4 uur de tijd krijgen je te komen bezoeken. Accepteer geen piketadvocaat of smoesjes van de smeris dat ze dit niet kunnen regelen of dat het de arrestant zelf geld gaat kosten

 • Als je wordt verdacht van een overtreding moeten ze je na deze 6 tot 12 uur laten gaan. Ze zullen je misschien andere dingen vertellen, dus laat je niet intimideren.

 • Als je vrijgelaten wordt, neem dan contact op met de arrestantengroep, zij weten hoeveel mensen er zijn opgepakt en willen ook weten wanneer je weer vrij gelaten bent. Ze kunnen je adviseren over wat te doen met een eventuele dagvaarding.

 • Je kunt ook in verzekering worden gesteld, dan kunnen de politie en justitie je max. 3 dagen en 15 uur vasthouden voor onderzoek, op verdenking van het plegen van een misdrijf. Als je dan nog niet hebt aangegeven wie je voorkeursadvocaat is, moet je dat nu zeker doen, anders krijg je een piketadvocaat in de maag gesplitst.

 • Willen ze je langer vast houden moet je binnen deze drie dagen en 15 uur voor een onderzoeksrechter worden gebracht voor verlenging van het voorarrest anders moet je worden vrijgelaten. Ze kunnen het voorarrest van 14 dagen en daarna 3 x 30 dagen verlengen. Je advocaat kan je hier verder over inlichten.

Nog wat algemene punten:

- Je hebt ook recht op vegetarisch/veganistisch eten en wanneer nodig medische hulp. Eis dit; de politie zal namelijk hier erg moeilijk over kunnen doen, vooral als je anoniem blijft.

- Vrouwen mogen alleen voor vrouwelijke agenten worden gefouilleerd, mannen door mannen.

- Je hebt recht op een tolk bij het verhoor.

- De politie/marechaussee neemt het zelf niet zo nauw met de regels en zal je verblijf heel onaangenaam kunnen maken.

- Hou je taai en realiseer je dat een hoop mensen bezig zijn je vrij te krijgen.

De advocaat waar je naar kunt vragen is: Mr. Erik Hummels, te Zeist. Telefoonnummer: 030-6932763

Blijf om hem/haar vragen ook al weigert de politie je je voorkeursadvocaat te geven en krijg je een picketadvocaat in je maag gesplitst!!!. Schrijf de naam van je eigen advocaat ergens op je lichaam net als het nummer van de arrestantengroep.

(emailcontact arrestantengroep: info(ad)arrestantengroep.org)

_____________________________________________________________________________________________________

Voor deze speciale dag is er door de advocaten van het Tribunaal voor de Vrede ook een korte arrestantenverklaring opgesteld, die deelnemende activisten naar keuze en eigen vrijheid kunnen geven aan de politie als ze gearresteerd zijn en verhoord worden. Maar je kunt je natuurlijk ook op je zwijgrecht beroepen. Advies is in ieder geval: verklaar niets of gebruik de standaardverklaring, die in samenwerking met de advocaten van het Tribunaal voor de Vrede is opgesteld.

(Het gebruik van een standaardverklaring kan als voordeel hebben, dat je als deelnemer geen andere en eventueel voor jezelf of anderen
belastende zaken gaat verklaren en toch kan verwoorden waarom je actie voert.) Neem als je dit wenst uit voorzorg, een kopie van de verklaring mee tijdens de actie. Realiseer je dat de politie vaak probeert druk uit te oefenen om meer te verklaren dan voor jezelf of je medeactivisten verstandig is.
Houd het dus enkel bij deze kant en klare door advocaten geschreven verklaring en/of verklaar helemaal niets. Als je anoniem wilt blijven en deze verklaring wel wilt gebruiken, onderteken hem dan niet met je naam!

Verklaring Volkel ‘opruimactie’ 3 april 2010

Op Vliegbasis Volkel liggen atoombommen, naar verluidt gaat het om in totaal 20 kernwapens met een totale explosieve kracht van maximaal 280 keer de bom op Hiroshima.
Atoombommen zijn de meest destructieve massavernietigingswapens ooit ontwikkeld. De effecten van een kernexplosie zijn noch in tijd, noch in ruimte te controleren en treffen zonder onderscheid militairen en burgers.

Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag heeft in zijn uitspraak van 8 juli 1996 geconcludeerd dat het dreigen met en het gebruik van kernwapens in het algemeen in strijd zijn met het internationaal recht.
Ook concludeerde het Hof dat in voorkomend geval voldaan zou moeten worden aan alle vereisten van het volkenrecht inzake gewapende conflicten, in het bijzonder aan die van de beginselen en regels van het internationaal humanitair recht. En nadrukkelijk werd vastgesteld dat geen enkele staat een voorbeeld van rechtmatig gebruik van kernwapens aan het Internationaal Gerechtshof heeft weten voor te leggen.

Tevens werd door het Hof uitgesproken dat kernwapens de ultieme bedreiging vormen voor de mensheid.
Het Hof oordeelde verder dat artikel VI van het Nonproliferatieverdrag (NPV) alle kernwapenstaten uitdrukkelijk de verplichting oplegt op korte termijn alle kernwapens weg te onderhandelen.
Nederland ondertekende dit verdrag in 1968 en verklaarde daarmee geen kernwapenstaat te zullen worden en af te zien van het bezitten van kernwapens. De Nederlandse regering handelt niet naar deze verklaring.
Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat (inmiddels demissionair) minister Verhagen van Buitenlandse Zaken vorig najaar in de Tweede Kamer bij herhaling aangaf vooralsnog vast te willen blijven houden aan de Nederlandse kernwapentaak en de aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens in Nederland. Amerikaanse kernwapens in Europa blijven volgens hem een beschermende functie vervullen.
Gezamenlijk NAVO-beleid moet daarin volgens Verhagen als richtsnoer genomen worden. Het vigerende Strategisch Concept van de NAVO is duidelijk over het behouden van een kernwapen-arsenaal in Europa en mogelijke inzet daarvan: “To protect peace and to prevent war or any kind of coercion the Alliance will maintain for the foreseeable future an appropriate mix of nuclear and conventional forces based in Europe and kept up to date where necessary, although at a minimum sufficient level. [...] the Alliance’s conventional forces alone cannot ensure credible deterrence. Nuclear
weapons make a unique contribution in rendering the risks of aggression against the Alliance incalculable and unacceptable. Thus, they remain essential to preserve peace.”
Dit beleid werd in september 2009 nog eens bevestigd in eenĀ  beleidsdocument van de NAVO over proliferatie van massavernietigingswapens.
Binnen dit kader, oefenen de op Volkel gestationeerde Nederlandse en Amerikaanse troepen actief voor mogelijk gebruik van de daar liggende B61-kernbommen, die met Nederlandse F16′s naar een doelwit zouden worden gevlogen. Die doelwitten liggen in of in de nabijheid van steden of dorpen.
Dergelijk gebruik van kernwapens is in strijd met zowel beginselen als regels van het internationaal humanitair recht. Zodoende is er sprake van voorbereiding van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Naar Nederlands recht zijn die voorbereidingen op zichzelf al misdadig.
Enige mogelijke conclusie is dan ook dat de Nederlandse staat handelt in strijd met het internationaal recht, met het eigen strafrecht en met het door haar zelf ondertekende NPV.

Als bewoner van Nederland ben ik medeverantwoordelijk voor deze rechtsschendende handelwijze van de staat en heb ik, volgens de universeel geldende Neurenberg-principes, niet alleen het recht maar ook de plicht om te proberen de staat daarvan te weerhouden.
Ik doe dat door mee te doen aan deze openlijk aangekondigde geweldloze ‘opruimingsactie’ op deze plek waar kernwapens liggen. Die – ingezet door Nederlandse vliegtuigen met Nederlandse piloten – op misdadige manier een humanitaire ramp van onvoorstelbare omvang zullen veroorzaken
Ik sta erop dat de kleine overtreding die ik begaan zou hebben door een onafhankelijke rechter wordt afgewogen tegen de grote misdaad die de Nederlandse overheid begaat ten opzichte van het internationaal recht, het eigen strafrecht en het door haar ondertekende NPV.
Ik ben van mening dat niet ik zou moeten worden vervolgd, maar degenen die verantwoordelijk zijn voor of bewust meewerken aan de misdadige voorbereidingen van het gebruik van B61-atoombommen.

Datum:

Naam:

Handtekening:

Leave a Reply
↑ Top