Acties tegen Militarisme

Ontwapen!


‘Opruimingsactie’ kernwapens Volkel geeft duidelijk signaal af

Geplaatst op 14/04/2010 door ontwapen

- meer dan 30 mensen gearresteerd bij poging vliegbasis te betreden

dpp_0080

De manifestatie en kernwapen-opruimingsactie bij Vliegbasis Volkel hebben zaterdag 3 april jl een duidelijk signaal afgegeven voor de verwijdering van de kernwapens uit Nederland en voor volledige nucleaire ontwapening. Meer dan 30 mensen zijn gearresteerd bij pogingen de basis te betreden om richting kernwapens te gaan. In totaal namen zo’n 150 mensen deel aan de actie.

Na de manifestatie – met toespraken van onder andere advocaat Meindert Stelling (Tribunaal voor de Vrede) en Henk van der Keur (LAKA) en optredens van onder meer Manu en de Fanfare van de Eerste Liefdesnacht – gaf dichteres Diana Ozon het startschot voor de opruimingsactie. Enkele tientallen mensen bestormden daarop het hek of klommen er overheen of gingen er doorheen. Meer dan 30 van hen werden gearresteerd, waarvan aan het einde van de middag nog ongeveer de helft vastzat.

Op Vliegbasis Volkel liggen sinds 1960 Amerikaanse kernwapens opgeslagen. Het gaat nu nog om 20 atoombommen, klaar voor gebruik door Nederlandse F16-piloten in NAVO-verband. Deze praktijken zijn in strijd met bindend internationaal recht, zoals vastgesteld door het Internationaal Gerechtshof. Een ieder heeft volgens de Neurenberg-principes het recht, zelfs de plicht, te proberen deze praktijken te stoppen. Met de actie van vandaag hebben de deelnemers invulling aan deze plicht gegeven.

Europese actiedag
De actie vandaag was ook een onderdeel van een Europese actiedag tegen kernwapens. Overal waar kernwapens in Europa opgesteld staan, werden geweldloze acties georganiseerd.

Op de Belgische luchtmachtbasis te Kleine Brogel trotseerden zo’n duizend “bomspotters” vandaag het slechte weer. Honderden van hen slaagden erin om geweldloos op het militaire terrein van Kleine Brogel te komen, en daarmee een poging te doen om het internationaal recht te doen naleven.

In Groot-Brittannië organiseerde Trident Ploughshares een blokkade-actie aan de basis van Faslane, waar de Britse kernwapen-onderzeeërs gelegerd zijn. In Frankrijk werd een geweldloze actie georganiseerd aan de basis van Mont-Marsan (een opslagplaats van kernwapens). Dertien mensen drongen de basis binnen. In Frankrijk werd vandaag ook actie gevoerd in Brest bij het hoofdkwartier van de Franse nucleaire onderzeeërs en op 2 april aan het ministerie van defensie in Parijs.

In Duitsland vindt op 4 april een protestactie plaats aan de basis van Büchel, terwijl de terugtrekking van de NAVO-kernwapens één van de centrale eisen is van de Paasmarsen die overal in Duitsland plaats vinden. In Turkije vonden acties plaats in Ankara en Istanboel. In Italië tenslotte werd eerder op 21 maart een manifestatie georganiseerd aan de basis van Aviano.

Met deze acties wordt een signaal afgeven richting de Herzieningsconferentie van het Nonproliferatieverdrag (NPV), in mei in New York. De enige wenselijke uitkomst van die bijeenkomst is een afspraak tot directe totale nucleaire ontwapening.

Woordvoerster Mikkie Venema van Ontwapen: “Met deze actie hebben we duidelijk laten zien dat het ons ernst is. De kernwapens uit Volkel moeten onmiddellijk weg. Minister Verhagen schermt voortdurend met zijn inzet voor een kernwapenvrije wereld, maar in de praktijk stelt hij zich halfslachtig en afwachtend op. Wij gaan niet zitten wachten en dat zou niemand moeten doen. De regering heeft tijd genoeg gehad, als burgers niet actie komen gebeurt er nooit wat.”

Verslagen van deze actie zijn te vinden op:
- de Vredessite
- Indymedia

Foto-impressies van:
- Leo de Groot
- Unai Risueno
- Boyd Noorda: manifestatie en bestorming hoofdpoort
- Thomas Schlijper
- Jenny van den Berg

Filmpje 1
Filmpje 2
Filmpje 3

Toespraken van:
- Mikkie Venema (Ontwapen! / Akties tegen Kernwapens): Welkomsttoespraak
- José van Leeuwen: Israël en de atoombom / Vanunu (Een Ander Joods Geluid)
- Henk van der Keur (LAKA): De mythe van het vreedzaam gebruik van kernsplijtstoffen

Ook aandacht voor de actie bij:
- EenVandaag
- Pauw en Witteman

Overzicht van de diverse acties in Europa:
- Bomspotting

Ontwapen! en Akties tegen Kernwapens bedanken hierbij alle deelnemers aan de actie, de sprekers en artiesten, de presentatrice, de logistieke ondersteuning, het podium, de vervoerders, de catering, de newsdesk en het mediateam, de arrestantengroep, de advocaten en anderen die een bijdrage geleverd hebben aan het slagen van de actie.

Leave a Reply
↑ Top