Acties tegen Militarisme

Ontwapen!


Bezetting verkeerstoren Volkel

Geplaatst op 06/08/2009 door ontwapen

Anti-kernwapenactivisten bezetten verkeerstoren vliegbasis Volkel
- 64 jaar na Hiroshima, kernwapens weg nu!

In de vroege ochtend van donderdag 6 augustus 2009 hebben een aantal activisten van Ontwapen! de verkeerstoren op luchtmachtbasis Volkel (Noord-Brabant) bezet. Met spandoeken geven zij aan dat zij de onmiddellijke verwijdering van de op deze basis gestationeerde Amerikaanse kernwapens eisen.

volkel
Het is vandaag precies 64 jaar nadat de eerste atoombom afgeworpen werd, op de Japanse stad Hiroshima. Nog altijd zijn daar de verschrikkelijke gevolgen van deze misdaad merkbaar.

Sindsdien leeft de wereld in een permanente houdgreep van de dreiging van een nucleaire holocaust. Nog altijd staan vele duizenden kernwapens klaar voor gebruik, waarvan 20 in Volkel. Recente afspraken tussen de Verenigde Staten en Rusland over het terugbrengen van het aantal atoomwapens zijn weliswaar een positieve stap, maar verhullen dat er nog steeds nieuwe kernwapens ontwikkeld worden en dat de dreiging met kernwapeninzet een integraal onderdeel van de militaire doctrines van de kernwapenstaten, en van de NAVO, blijft.


Internationaal gezien worden vooral zorgen geuit over de proliferatie van kernwapens naar nieuwe landen, met name zogenaamde ‘schurkenstaten’ als Iran en Noord-Korea. Dit is inderdaad een zeer ongewenste ontwikkeling, die echter wel in de hand gewerkt wordt door het voortdurende kernwapenbezit van de officiĆ«le kernwapenstaten (VS, Rusland, VK, Frankrijk en China). Deze landen hebben nog nooit serieus werk gemaakt van de in het Non-Proliferatie Verdrag vastgelegde verplichtingen tot volledige nucleaire ontwapening te komen. Daarmee wordt een volstrekt verkeerd signaal afgegeven, wat andere landen stimuleert hun verplichting om kernwapenvrij te blijven ook niet na te komen.

Op de Vliegbasis Volkel liggen, net als op een aantal bases in andere Europese NAVO-landen, nog altijd Amerikaanse kernwapens (van het type B61-vrijevalbom) opgeslagen. Nederlandse F16-piloten worden opgeleid om in voorkomend geval deze bommen binnen NAVO-verband op bevel van de VS af te werpen. De aanwezigheid van kernwapens op Volkel en het Nederlands kernwapenbeleid houden een flagrante schending van internationaal recht in. Gesteund door een advies van het Internationaal Gerechtshof en uitspraken van het Neurenberg-tribunaal, voelen de activisten zich dan ook verplicht tegen deze schending in actie te komen.

Ontwapen! is een samenwerkingsverband van anti-militaristen en vredesactivisten en voerde de afgelopen jaren actie tegen ondermeer wapenbeurzen, militaire missies naar Irak en Afghanistan, werving van militairen en tegen de NAVO. Meest recente actie was de openlijke bestorming van de luchtmachtbasis Nieuw Milligen op 21 maart jl., tegen de vestiging van een nieuw NAVO-onderdeel op deze basis.

Leave a Reply
↑ Top