Acties tegen Militarisme

Ontwapen!


Brief aan president Obama

Geplaatst op 13/03/2014 door ontwapen

[wordt in het Engels aan Obama gestuurd]

OPEN BRIEF aan President Obama
Betreft: nucleaire ontwapening

Nederland, 18 maart 2014

Beste meneer Obama,

Weet u nog wat u zei op 24 juli 2008 in Berlijn en op 5 april 2009 in Praag?
U had het in beide toespraken over “a world without nuclear weapons”.

Maar in plaats dat u stopt met kernwapens, worden onder uw leiding, de duurste kernwapens ooit ontwikkeld.
Wanneer wilt u die gaan inzetten? Wat zijn situaties waarin u het denkbaar acht dat u de kernwapens gaat gebruiken?

Kunt u zich voorstellen dat de kernwapens ingezet kunnen worden zonder het schenden van het oorlogsrecht? Begaat u niet onmiddellijk een oorlogsmisdaad tegen de mensheid als u een kernwapen inzet? Al dan niet in samenwerking met de NAVO.
Om u een beetje op weg te helpen: de Hoge Raad der Nederlanden heeft in 2001 al uitgesproken dat het voorstelbaar is dat kernwapens gebruikt gaan worden. Die heeft alvast lak aan het oorlogsrecht.

Ziet u zich al staan in het vredestribunaal, hier recht tegenover het congrescentrum?
Om u te verantwoorden voor het gebruik van of dreigen met de onmenselijke kernwapens?

Het aantal slachtoffers in Nagasaki op 9 augustus 1945 viel tegen. Het aantal slachtoffers had meer moeten zijn dan bij de atoombom op Hiroshima drie dagen eerder. Echter, de atoombom, een vrije val bom, kwam door slecht zicht aan de rand van de stad terecht in plaats van in het geplande industriegebied van de stad.
Dus vielen er in Hiroshima 78.000 slachtoffers, en had Nagasaki slechts 27.000 slachtoffers.

Een modern geleide kernwapen (de toekomstige B61-12) zal dit niet overkomen.

Weet u, meneer Obama, in Nederland mogen wij niet eens weten of er kernwapens van de VS op de vliegbasis bij Volkel liggen. Maar weten we het wel. We weten zelfs precies in welke bunkers de 20 kernwapens liggen. (Zie bijgaande kaart).

Weet u nog hoe verontwaardigd u was toen, zeer waarschijnlijk, Assad vorig jaar chemische wapens had ingezet? Dat vond u echt een stap te ver, veel te ver. U dacht er zelfs over om misschien, wie weet, wel in te grijpen.
Denkt u dat een inzet ooit met kernwapens minder kwalijk zal zijn dan het gebruik van chemische wapens nu?

Er bestaat al een verbod op chemische wapens, op biologische wapens, op clustermunitie en op antipersoonsmijnen.
Had een verbod op kernwapens er niet allang moeten zijn? Het gruwelijkste wapen van alle wapens.
Er is een internationale campagne van start gegaan, ICAN, om te komen tot een wereldwijd verbod op kernwapens. In deze campagne doen 331 deelnemers mee uit 80 landen. Ze zijn onlangs, 13 en 14 februari, nog samen gekomen in Mexico om zich te beraden op verdere stappen. Dit verbod op kernwapens probeert ICAN voor elkaar te krijgen door continu te wijzen op de gevolgen van het gebruik van kernwapens. Zie ook het rapport over een kernwapen op de haven bij Rotterdam.

U weet ook vast wel wat onze minister van defensie over de aanwezigheid van kernwapens zegt: “we bevestigen noch ontkennen de mogelijke aanwezigheid van kernwapens”
Dat is in NAVO verband zo afgesproken. Om daar niets over te zeggen. Democratie is weliswaar een mooi ding, maar kan natuurlijk niet altijd worden toegepast. U, als president van de VS, beseft dat uiteraard als geen ander.

De Nederlandse ministers hebben onze volksvertegenwoordiging genegeerd door in januari een motie naast zich neer te leggen waarin door een meerderheid van de Tweede Kamer was gesteld dat de JSF geen kernwapentaak mag hebben. De 2e kamer is in ons land de baas.

Er zijn twee ontwikkelingen gaande die allebei zouden moeten leiden tot het besluit nu maar eens te stoppen met de kernwapentaak.
- De aanschaf van de JSF (die hoeft van mij trouwens ook niet)
- De vernieuwing van de kernwapens.

Op de NSS op 24 en 25 maart 2104 zijn ongeveer 58 regeringsleiders bezig met slechts het bespreken van nucleair terrorisme, nucleaire veiligheid.
De nucleaire veiligheid is veel meer in gevaar door het mogelijke daadwerkelijke, legale, gebruik van kerncentrales en kernwapens, dan door mogelijke terroristen.

Er is maar één manier om veilig om te gaan met nucleaire systemen:
- Stoppen met kernwapens
- Stoppen met kernenergie

With kind regards,

Ontwapen!
Gonnus Doeven

 

 

Leave a Reply
↑ Top