Acties tegen Militarisme

Ontwapen!


Telefoonnummer tijdens aktie-4-daagse bij de Hoge Raad

Geplaatst op 06/08/2013 door ontwapen

Tijdens de aktie-4-daagse van 6 t/m 9 augustus bij de Hoge Raad is het volgende telefoonnummer bereikbaar: 06-14061655

Reiskosten naar aktie4daagse Hoge Raad

Geplaatst op 01/08/2013 door ontwapen

De reiskosten voor de mensen die naar de aktie4daagse bij de Hoge Raad komen kunnen vergoed worden. Het Tribunaal voor de vrede vind het van belang dat voor niemand de reiskosten een belemmering zou kunnen zijn om langs te komen. Dus heeft ze besloten voor alle deelnemers de reiskosten te vergoeden.

Zie hun website ‘tribunaalvoordevrede.nl’ voor de juridische procedures die dit tribunaal voert tegen kernwapens.

Adres Hoge Raad

Geplaatst op 25/07/2013 door ontwapen

Het adres van de Hoge Raad waar wij gaan zitten:
Lange Voorhout 34
2514 EE Den Haag

Dit is een heel statig gebouw, een voormalig stadspaleis.

Het Lange Voorhout is ongeveer een kwartier lopen vanaf Den Haag Centraal station.
Stadsbus 24, richting Kijkduin, halte Kneuterdijk.

aktie-4-daagse Hoge Raad 6 t/m 9 augustus

Geplaatst op 14/07/2013 door ontwapen

De Hoge Raad der Nederlanden heeft in 2001 gezegd dat nucleaire vernietiging van steden best rechtmatig zou kunnen zijn.
Ontwapen! echter is van mening dat het onmogelijk is om atoombommen in te zetten, zonder het oorlogsrecht te schenden.

Vanwege deze oorlogsmisdadige uitspraak gaan we 6 augustus op de stoep bij de Hoge Raad zitten en we blijven daar tot 9 augustus.

De toevoeging van de wapenspreuk ‘Vrede en Recht’ aan de Haagse ooievaar is geïnitieerd door de gemeente vooruitlopend op het jaar 2013 wanneer het honderdjarig bestaan van het Vredespaleis wordt gevierd.

We zitten er in ieder geval overdag, we gaan ook proberen om er de nachten door te brengen. We beginnen 6 augustus om 8.15 ’s ochtends, het tijdstip waarop de eerste atoombom werd afgeworpen, op de Japanse stad Hiroshima.
Ter plekke zullen akties bedacht en uitgevoerd worden. We willen o.a. een gesprek met de voorzitter van de Hoge Raad over de oorlogsmisdadige uitspraak zien te regelen.
We roepen op om je hierbij aan te sluiten op je eigen manier. Je kunt gewoon even langskomen ter ondersteuning tot en met de hele vier dagen meedoen. Je kunt ook aansluiten met je eigen aktie.

In de oproep over de Ontwapen! Volkel aktie op 28 september, even naar beneden scrollen, staat meer informatie over deze uitspraak van de Hoge Raad in combinatie met de uitspraak van het internationaal Gerechtshof.

Hoge Raad: Gebruik Volkel-kernwapens desnoods rechtstreeks tegen steden rechtens geoorloofd

Geplaatst op 16/06/2013 door ontwapen

De ‘onofficiële’ bekendmaking door Lubbers en Van Agt dat in ons land permanent kernwapens aanwezig zijn, roept een aantal belangrijke politieke en juridische vragen op. En dan niet in de eerste plaats of onze voormalige minister-presidenten zich hiermee schuldig zouden hebben gemaakt aan het plegen van een ernstig strafbaar feit in de vorm van het schenden van een staatsgeheim, zoals thans door het OM in onderzoek zou zijn genomen.

Want de, ongetwijfeld weloverwogen, ‘dreiging’ die het OM daarmee boven de hoofden van deze twee laat hangen kan immers al op het eerste gezicht niet meer zijn dan megalomane grootspraak van dit instituut. Al is het alleen maar reeds omdat ook het OM zich zeer wel zal realiseren dat een strafrechtelijke vervolging van Lubbers en Van Agt, alsmede een daarop volgend strafproces, zonder meer zal kunnen leiden tot het verdere onthullingen over deze kernwapens en daarmee verbonden verwikkelingen, nu en in het verleden. Waar van officiële zijde immers niemand belang bij heeft, integendeel. Het OM zal dan ook, als puntje bij paaltje komt, dit risico bepaald niet willen nemen.
lees de rest van dit bericht…

Ontwapen! Vliegbasis Volkel 28 september 2013

Geplaatst op 01/05/2013 door ontwapen

TEVENS TEGEN DE MODERNISERING VAN DE KERNWAPENS

 

Op zaterdag 28 september 2013 organiseert Ontwapen! een aktie tegen de twintig Amerikaanse kernwapens op de militaire vliegbasis bij Volkel. We zullen die dag opnieuw duidelijk maken dat de kernwapens weg moeten. Dit doen we door de basis op te gaan. En dit kan op allerlei manieren, over het hek heen, er onder door, er dwars door.

Buitengebeuren
Hoewel er dit maal geen manifestatie wordt georganiseerd, zijn er ook zeker taken voor mensen die niet mee de basis op willen, maar wel met de aktie mee willen doen. Staan met spandoeken, een web weven op de weg voor de hoofdpoort (voor wie heeft: bollen wol en katoen meenemen), op eigen initiatief iets ondersteunends doen.

Er is een aantal redenen om weer in actie te komen:
- de VS werkt aan modernisering van de atoombommen in plaats van ontwapenen
- de juridische strijd moet doorgaan
- sowieso zijn kernwapens reden tot aktie, omdat het nodig blijft om te laten merken dat er nog altijd mensen zijn tegen het produceren, opslaan en gebruiken van massavernietigingswapens.

Praktisch
- We starten met de aktie om 13.00 uur bij de hoofdpoort van de basis.
- Bij voldoende deelname zorgen we voor busvervoer, tegen een vrijwillige bijdrage voor wie wat missen kan.
- Laat dus vooral even weten of je meedoet en gebruik wilt maken van de bus, via ontwapen@yahoo.com
- We melden de demonstratie bij de hoofdpoort aan bij de gemeente.
- Voor wie de juridische strijd wil aangaan valt het te overwegen om de kniptang mee de basis op te nemen en in beslag te laten nemen. Met dit feit van in beslagname kan je in de rechtszaak, indien nodig, hoger beroep instellen. In hoger beroep gaan is namelijk lang niet altijd meer mogelijk.

Modernisering van de atoombommen
In plaats te beslissen dat de kernwapens opgeruimd moeten worden, heeft de VS besloten om de Europese B61-bommen te moderniseren naar de B61-12 versie. Kosten: 12 miljard euro ($10bn).

Kassa voor wapenproducent Boeing
De huidige verouderde B61 bommen (nog altijd inzetbare wapens volgens de NAVO Strategie) zijn vrijevalbommen; afwerpen en dan maar zien waar deze terecht komt. De B61-12 is een geleide wapen, er kan ‘precies’ gemikt worden waar deze terecht komt. Inzet tegen steden is hierbij niet uitgesloten. Juist deze precisie maakt de bommen meer betrouwbaar en daardoor beter inzetbaar. De drempel voor inzet wordt daarmee verlaagd.

De B61 wordt ook gemoderniseerd om deze gereed te maken voor gebruik door de JSF, de beoogde opvolger van de F16. De regering heeft al laten weten dat de JSF de kernwapentaak zal overnemen.

Juridische strijd
De rechtbank te Den Bosch, en de rechterlijke macht in het algemeen, weigert volgens de wet recht te spreken. De rechterlijke macht volgt slaafs de bizarre uitspraak van de Hoge Raad (21 december 2001) dat je in voorkomend geval gerust kernwapens mag inzetten, zelfs tegen steden.
Dit is volkomen in strijd met 1. het oorlogsrecht, 2. het genocideverdrag en 3. de uitspraken die zijn gedaan in de na-oorlogse processen te Neurenberg.
Het is onmogelijk om B61 atoombommen in te zetten, zonder het oorlogsrecht te schenden, en ook genocide is bijna niet te vermijden.

Internationaal Gerechtshof
Op 8 juli 1996 heeft het Internationaal Gerechtshof inzake kernwapens geoordeeld dat de bedreiging met of het gebruik van kernwapens in het algemeen in strijd zou zijn met de regels van internationaal recht die van toepassing zijn gedurende gewapend conflict, en in het bijzonder met de beginselen en regels van humanitair recht.
Het Hof heeft echter geen definitieve conclusie kunnen trekken in verband met de rechtmatigheid daarvan in een extreme situatie van zelfverdediging waarin het overleven als zodanig van een staat op het spel zou staan.

Toelichting door Bedjaoui
De president van het Internationaal Gerechtshof, Bedjaoui, heeft in zijn toelichting op deze uitspraak o.a. gezegd:
“Ik kan niet genoeg de nadruk leggen op het feit dat het onvermogen van het Hof om verder te gaan dan bovengenoemde conclusie , op geen enkele wijze zo uitgelegd mag worden dat daardoor door het Hof de deur op een kier wordt gezet voor erkenning van de rechtmatigheid van bedreiging met of het gebruik van kernwapens”.

Bedjaoui stelt tevens dat indien iets door het internationaal recht niet uitdrukkelijk is verboden dat niet betekent dat het daarom is toegestaan.

Kernwapenarrest door Hoge Raad
Wat doet vervolgens de Hoge Raad der Nederlanden op 21 december 2001: die grijpt de constatering (in extreme situatie van zelfverdediging) wèl aan om de deur op een kier te zetten, zeg maar gerust ‘wagenwijd open’, en erkent wèl de rechtmatigheid van dreigen met of gebruiken van kernwapens.
Sterker nog: de Hoge Raad vind zelfs kernwapens op steden geoorloofd, zodat er geen enkel onderscheid gemaakt kan worden tussen militaire en burgerslachtoffers.
Bedjaoui : “…… dat het uiteindelijke doel van iedere actie die wordt ondernomen op het gebied van kernwapens altijd de nucleaire ontwapening zal blijven, dat dit geen utopisch doel meer is en dat het ons aller plicht is dit actiever dan ooit na te streven. …….”

Dan zijn er dit jaar nog twee momenten waarbij aktie wordt gevoerd tegen kernwapens:

Open Dagen Luchtmacht
Op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni houdt de luchtmacht de open dagen op de vliegbasis Volkel. Het thema is 100 jaar luchtmacht. Ook op deze dagen zijn aktivisten aanwezig om te protesteren. Ook hierover meer informatie op de website van Ontwapen!

6 en 9 augustus 2013
Dit wordt een aktie-4-daagse bij de voordeur van de Hoge Raad in Den Haag. Omdat deze Raad de schandalige uitspraak heeft gedaan dat er goede redenen kunnen bestaan om kernwapens in te zetten. Geprobeerd wordt om een gesprek te regelen met de voorzitter van deze Raad.

Voor meer informatie over de aktie: ontwapen@yahoo.com

Over de modernisering van de B61 atoombommen: http://blogs.fas.org/security/author/hkristensen/

Over de uitspraak van de Hoge Raad: www.rechtspraak.nl zoekterm: C99/355HR

Teken petitie ‘Geen wapens naar mensenrechtenschenders’

Geplaatst op 01/03/2011 door ontwapen

Nederland leverde de aflopen 15 jaar massaal wapens aan dictatoriale regimes in het Midden-Oosten en Noord- Afrika, waar dergelijke wapens nu worden ingezet tegen demonstrerende burgers. De regering heeft de wapenleveranties even stil gelegd, maar het risico is levensgroot dat als de regio van de voorpagina’s verdwijnt, de wapenhandel gewoon weer wordt hervat. Tenzij het wapenexportbeleid verandert. Op 16 maart debatteert de Tweede Kamer hierover.

Minister Rosenthal heeft gezegd het beleid niet alleen naar letter maar ook naar strekking te willen uitvoeren. Volgens de Campagne tegen Wapenhandel betekent dit: nooit wapens leveren aan ondemocratische regimes, dictators en grove mensenrechtenschenders. Het risico dat die wapens vroeg of laat worden ingezet tegen burgers is veel te groot.

Teken de petitie: Stop wapenhandel naar het Midden-Oosten
<http://stopwapenhandel.petities.nl/> en stuur deze oproep verder door!

De petitie zal op 16 maart worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

Verslagje eerste rechtbankzitting Nieuw-Milligen actie

Geplaatst op 18/11/2010 door ontwapen

Op 11 november 2010 moesten 4 mensen verschijnen bij de kantonrechter in Wageningen. Zij werden verdacht van het niet tonen van een identiteitsbewijs en van het betreden van verboden terrein. Dit alles in het kader van een demonstratie tegen de NAVO op 21 maart 2009 bij Nieuw Milligen. Per abuis had de rechter de verkeerde stukken meegenomen van huis. De goede stukken waren echter onderweg. De advocaat, Meindert Stelling, had al aangegeven enkele uren nodig te hebben voor zijn pleidooi. Hij zou namelijk een principieel verweer voeren. In dat kader wordt onder andere ingegaan op het oorlogsrecht, waarbij de NAVO aangemerkt wordt als een criminele organisatie. De officier van justitie had aanvankelijk gezegd dat 10 minuten per zaak voldoende zou zijn. Ter zitting zei de officier van justitie dat ze wel verstand heeft van artikel 461, maar niet van oorlogsrecht. Bovendien zou het helpen als ze de pleitnota van de advocaat vooraf zou kunnen bestuderen. Daar had Meindert Stelling geen problemen mee en hij overhandigde zijn pleitnota aan zowel de officier van justitie als de kantonrechter. De rechter en de officier van justitie vonden dat er meer tijd nodig is om recht te doen aan het verweer van de advocaat. Hij heeft zeker 3,5 uur nodig. Daarom werd besloten dat de rechtzaak op een ander tijdstip gedaan zou worden door dezelfde rechter. Het Openbaar Ministerie is vrij om een andere officier van justitie de zaak te laten doen. De advocaat en verdachten waren tevreden met deze zorgvuldige wijze van handelen. Wordt vervolgd…

Picketline NIDV: ‘Geef wapenhandel geen kans!’

Geplaatst op 02/11/2010 door ontwapen

donderdag 18 november – 8 tot 11 uur – Ahoy (Ahoy-weg) – Rotterdam

Donderdag 18 november vindt in Ahoy (Rotterdam) de jaarlijkse wapenbeurs van de Nederlandse defensieindustrie plaats. Onder het motto ‘Kans(en)rijk’ komen wapenproducenten, militairen, ambtenaren en politici samen om wapenhandel verder te stimuleren. Ontwapen! laat deze moorddadige beurs natuurlijk niet zonder protest voorbij gaan. Vanaf 8 uur ‘s ochtends, dan komen de eerste bezoekers aan, houden we een picketline voor de deur om onze afkeuring te laten zien en horen.
lees de rest van dit bericht…

Juridische gevolgen na de Burgerinspectie Volkel 2010

Geplaatst op 17/09/2010 door ontwapen

3 april 2010 vond er een Burgerinspectie plaats bij Volkel om te protesteren tegen de daar aanwezige kernwapens en tegen de aanwezigheid van  kernwapens in het algemeen  (zie: http://ontwapen.puscii.nl/2010/01/3-april-opruimingsactie-kernwapens-volkel)

Zo’n 150 mensen deden mee aan de voor de poort bij Volkel gehouden manifestatie en een groot gedeelte van de manifestanten nam ook deel aande daaropvolgende burgerinspectie.Op die dag weren 33 activisten  gearresteerd, iedereen moest een identiteitsonderzoek ondergaan en daarna werd iedereen ook weer dezelfdedag vrijgelaten. Niemand kreeg een  dagvaarding of boete mee. In onzearrestantenondersteuningsupdate van 20 april 2010 noemden we al demogelijke consequenties voor de gearresteerde activisten (zie http://ontwapen.puscii.nl/2010/04/arrestantenondersteuningsupdate-volkel). Mensen die op naam bekend waren zouden een boete of dagvaarding thuisgestuurd kunnen krijgen.

Nu is bekend geworden dat het OM niet heeft stilgezeten en van plan is een aantal mensen te gaan vervolgen. Een persoon heeft in augustus een boete
thuisgestuurd gekregen, vanwege het betreden van een verboden terrein, en
afgelopen week zijn er bij een aantal activisten dagvaardingen binnen gekomen.  De aanklachten waar men van verdacht werd zijn oa bevinden op
verboden terrein en het vernielen van hekwerk. Deze mensen moeten op 25
november voor de politierechter verschijnen.

Onze vraag en onze oproep aan de deelnemers en gearresteerden van deze antimilitaristische actie is, of meer mensen een boete dan wel dagvaarding hebben gekregen. Zo ja, laat het ons dan weten. Heeft men een boete thuisgestuurd gekregen dan adviseren we jullie nog steeds niet te betalen, bij niet betalen krijg je uiteindelijk ook een dagvaarding thuisgestuurd. Er staat een team van advocaten klaar om iedereen tijdens een rechtszaak te ondersteunen.

Mochten mensen een dagvaarding hebben, laat het ons dan weten en neem
contact op met Meindert Stelling, de advocaat:
mr. M.J.F. Stelling
privé: Stationsstraat 21-C
2405 BL  Alphen aan den Rijn
tel: 0172 – 473687 / 06 – 38074678
Zo gauw hij een kopie van de dagvaarding heeft en een kopie van een
identiteitsbewijs, kan hij zich als je advocaat officieel stellen. Vergeet niet, als je hem post stuurt, om hem contactgegevens van jezelf te geven. Er zal voor de rechtszaak namelijk nog wel overlegd moeten worden.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, neem gerust contact met ons op, jehoeft de juridische nasleep van deze actie namelijk niet alleen doen.
Solidaire groet,
Arrestantensteungroep Volkel↑ Top